Anh rể đốn mạt địt cô em vợ đít bự khi vợ đi shopping, có thể biết anh rể đang ở bên ngoài đang làm gì . Làm sao có thể biết anh rể đang muốn cái gì. Tôi cho em vợ biết, sex học sinh nếu như chuyện này không làm được,
thì cái vị trí giám đốc đài truyền hình không có ổn định đâu. Thế nhưng mà Tút tút tút em vợ còn chưa kịp biện giải cho mình, thì đầu kia
đã cúp điện thoại rồi, thì em vợ cũng biết anh rể bực bội đến cỡ nào, y mấy ngày nay đang định cùng với Thời Thụ Kim đi đến khu phố điếm nhìn
xem những mỏ than đá khai mở đào quáng, ít nhất phải có một mỏ than làm trụ…