Check hàng em phò cao cấp dáng quá chuẩn hàng ngon, nhưng nhà của em nó lại thuộc gia đình trí thức, gia giáo vô cùng nghiêm ngặt, sex mỹ nếu như để người trong nhà biết rõ em nó ở bên ngoài đang làm tình nhân với người đàn ông đã có vợ, với lại em nó chưa kết hôn mà đã có thai, thì có lẽ em nó sẽ bị đánh đến chết, cũng may em nó đang là nghiên cứu sinh ở bên nước Mỹ do đó mới có thể dấu diếm được chuyện của mình với người trong nhà. Em phải ra ngoài đi dạo chút ít, chỉ còn trong thời gian ngắn là đã sinh, nhiều hoạt động mới có lợi để sinh con tự nhiên, anh không muốn em …