Cô vợ đa giới tính nứng lồn mong manh gạ tình cô em họ mà chồng làm ngơ, để làm chuyện này, đây cũng là một quyết định vô cùng khó khăn cho cô, nhưng thằng lồn không làm như thế này thì không được, bởi vì ngày mai chồng của cô phải lên bàn mổ, số tiền để làm ca mổ kia cô không thể kiếm ra được, những nơi có thể mượn thì đã mượn hết rồi, lúc mới bắt đầu bạn bè, thân thích còn đưa tiền cho mượn, nhưng đến lúc kéo dài về sau, phim sex phá trinh mọi người đều biết chồng cô mắc phải cơn bệnh hư thận mãn tính, ai cũng cự tuyệt không cho mượn nữa, bởi vì căn bệnh này giống như là một cái hang động tiêu tiền không…