Cô vợ ngứa lồn lén lút qua lại với thằng hàng xóm, chặt cánh tay anh hàng xóm, móng tay em nó cách một lớp áo cũng ấn sâu vào da thịt ở bên trong của anh hàng xóm, khỏi nói là đau đến chừng nào rồi em nó
hãy nghe em nó nói, vừa rồi em nó cũng nghe ở trong điện thoại nói như thế nào, sau lưng chồng em nó còn có một đại nhân vật, đây mới là vấn đề mấu
chốt, beeg Thằng anh hàng xóm không phải là chủ mưu, em nó đoán chừng đại nhân vật này, có thể là một quan viên nào đó, bằng không làm sao thao túng được
Thằng anh hàng xóm, chồng em nó cũng không phải là đứa bé, làm sao mà không biết những chuyện này rất…