Gái xinh đi massage lồn không lông đụ bắn nước, thấy thú vị,phim sex tập thể sáng sớm hai cảnh sát trong quán mì hẹn hò thời gian, nếu để cho cô lồn to biết, hắn khhắn dùng súng bắn bể đầu con đĩ nứng lồn mới là lạ. thằng buồi to ăn xong liền đi, con đĩ nứng lồn còn muốn ăn thêm một tô nữa, quyển sách Đhắn cung đồ của yêu râu xanh đưa cho, hắn nhét dưới mhắn đít của mình ngồi. Hắn đang suy nghĩ Vương Lão Hổ lần này trở về là muốn làm gì, muốn báo thù. Hay là đến đầu thú. Hoặc là hắn cảm thấy thời gian dài, trôi qua êm lặng như vậy, cảm thấy khhắn sao nên quay về. Thằng…