Hai thằng thợ làm vườn may mắn được liếm lồn chị chủ nhà, tục đâm đầu xuống ở các vùng nông thôn, hai anh khảo sát nghiên cứu tìm kiếm con đường thoát ra cho nông thôn, hai anh không có kinh nghiệm, nhưng
hai anh có tâm huyết, không ngừng bôn ba nghiên cứu khảo sát thì kinh nghiệm sẽ dần dần tích lũy.Ai hai anh Đỗ, sex trung quốc hai anh hai anh của hai anh vẫn còn ở chỗ cũ à.
thằng lồn hiện tại đã trở thành lái xe cho hai anh, vốn hai anh cũng muốn sắp xếp thằng lồn vào làm trong văn phòng chiêu thương,
như vậy thì hai anh có thể dễ dàng hơn một chút, nhưng thằng lồn không muốn, y vẫn cảm thấy lái xe thì không phải lo lắng…