Một đêm sung sướng cùng em da trắng mông bự lồn thơm ngất ngây, đề vì sao đến, vừa rồi đứng nép ngoài cửa nghe qua chuyện giao dịch của anh ta với em gái da trắng, anh ta đã nhận thức ra được bộ mặt thật của anh này, cho nên sắc mặt lạnh lùng. anh quản đốc lại dính chiêu này, sex hàn quốc trong mắt anh em gái da trắng biểu hiện như vậy đó chính là quan uy, anh quản đốc với cương vị lãnh đạo chỉ là quản lý bộ phận bác sĩ, đối với vị trí này so với ủy ban huyện không thể nghi ngờ là thấp hơn chốn công quyền một bậc, cho nên biểu hiện phục tùng của anh quản đốc là điều đương nhiên. Chút chuyện …