Nện gái bím múp nước nhờn chảy như vũ bão phê lòi, Ôi cái cái lồn gái lồn múp khít quá.. địt sướng hết cả cái buồi rồi đây này. cái lồn khít vì anh đầu buồi của chàng anh bé. anh đầu buồi anh to nên anh bạn địt khít. Khít thế này gái lồn múp có sướng không.. Có chứ.. Khít thì lúc nào chẳng sướng..ôi..ui..ah..ah..nữa đi anh..mạnh nữa đi.. Mạnh lắm rồi nhưng nghe thấy vậy thì sĩ diện nổi lên, anh nhả vú gái lồn múp ra, vlxx anh bạn địt bám lấy mông nàng làm điểm tựa tốt hơn để nhấp mạnh hơn nữa như nàng muốn. Cái giường cũng bị ảnh hưởng, anh bạn địt rung lên như muốn gẫy chân trụ bởi chịu áp …