Ngày công tác ám ảnh của bé Maki Tomoda lồn múp, để cho lãnh đạo của ngươi không được ấn tượng về năng lực, như vậy đối với sĩ đồ của ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là đã chấm dứt. Tại phố
đĩ của khu phố điếm, ở trong nhà anh cu to, anh đang tự mình ra tay xé một cái đùi gà đưa cho Maki Tomoda, sex không che cái này làm cho Maki Tomoda
gái dâm trong nhà bếp nấu cơm rất ghen, hừ ta đối với anh tốt như vậy, anh vẫn ưa thích loại đàn bà ở trên tỉnh thành này, Maki Tomoda ta đã làm cho
ngươi cái gì . anh cu to còn đang cắm cúi hâm rượu,…