Nhân viên ship số sướng được hai cô gái ngọt nước mời chịch, ở khu lầu xanh ai cũng biết anh là tay chân thuộc hạ của Trịnh Đoạn Cương, anh ta còn có danh xưng là anh. anh, đến cùng là
anh muốn ám chỉ cái gì. hai em nghe Dương Đại Chí nói lung tung như vậy, thì thấy có chút hồ đồ không hiểu gì cả rồi. Bí thư Lâm, sex trung quốc tại
hai em công tác ở trên thành phố nên không biết đến nội tình dưới huyện, tại khu lầu xanh, có một thế lực xã hội đen, cầm đầu thế lực hắc ám này
là Trịnh Đoạn Cương, mà Trịnh Đoạn Cương chính là con trai thứ ba của bí thư…