Nữ sinh đê tiện gạ địt thầy chủ nhiệm để được lên lớp, tốt rồi. Nói xong, không đợi thầy đồng ý, đã ngồi xuống đất đem cái giày cao gót mé bên mắt cá chân đau của thầy cỡi ra. Giờ
phút này bàn chân nữ trưởng phòng Huyện ủy đã nằm tại trong tay thầy, thầy cũng thật không ngờ thầy sẽ đồng ý với đề nghị của
mình, có lẽ thầy thấy thầy nhỏ tuổi hơn nữ sinh quá nhiều, cho nên không có ý nghĩ gì khác với thầy, cách một tầng mong mỏng tất chân bó
sát, sex hiếp dâm thầy đem chân thầy giữ trong hai tay, không ngừng sờ bóp biến hóa tìm phương…