Ông bố biến thái của con bạn chí cốt Kano Kashii, anh, suốt từ hôm qua đến hôm nay Đầu khấc không có chợp mắt được giây phút nào, lại nghe tin báo là ông bố già lại tìm tới phố gái gọi, Đầu khấc có chút thấy phiền toái, nhưng ông ta lại không nổi giận, bởi vì vụ án yêu râu xanh tan xác phát hiện nếu như không phải là do ông bố già báo án, phim sex thật sự là mãi đến giờ đúng là vẫn chưa tìm băt được kẻ phạm tội, cho nên từ nguyên nhân này mà nói, ông bố già là người có công lao rất lớn. Đầu khấc, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, em nó giáo là …