Phịch gái teen hàng họ cực nhiều nước, cùng một chỗ. anh vẫn có chút chột dạ, mặc dù là đã lấy lòng được con tiểu yêu tinh này, nhưng lúc này trưng cầu ý kiến của gái teen bé,
trong lòng của anh cũng có chút thấp thỏm không yên, đã vậy còn nghe gái teen bé nhấn mạnh nghe tiếngrên rỉ..ặc..!!! Không phản đối, cha của anh
đã từng nói qua, sex hiếp dâm chú là người tốt, anh tin cha, cha đã nói chú là người tốt, thì nhất định chú là một người tốt, mẹ anh không dễ dàng để
vượt qua chuyện vừa rồi, chỉ cần chú tốt với mẹ của anh, vì từ khi sinh ra anh đến bây giờ, anh chưa…