Say rượu bị đồng nghiệp chén vợ ngọt nước của mình, đường đi tới nơi. Vương Chí Vũ cười đùa hí hửng nói ra, anh và Vương Hải Đào là chung một họ, sex tập thể bình thường thì cũng hay gọi Vương Hải Đào là
anh Vương cho nên cũng thường hay trêu đùa với nhau. Tất cả mọi người cười lên ha hả, bắt đầu tiến nhập đến chính đề, sắp xếp công việc trước
khi mọi người đến gặp anh, đến lúc đó cùng anh lại làm điều chỉnh nếu cần thiết, không thể không nói, Vương Hải Đào năng
lực làm việc vẫn là rất tốt, chỉ trong chốc lát, liền đem mấy người sinh viên đại học căn cứ dựa vào ưu thế…