Sung sướng khi có em người vừa xinh đẹp lại vừa thổi kèn đẳng cấp, cho trong lòng anh cũng là bồi hồi, lúc ấy cũng là chính anh đem anh đưa đến khu lầu xanh quán đấy, nhưng anh đã gặp chuyện không
may nên phải xuống đài, khiến cho nhà họ Trọng tạm thời đang bị thất bại. Phía trước đã đến ủy ban trấn, bọn họ đang đứng nghênh tiếp. anh
hàng xóm chỉ vào phía trước một nhóm người nói. Được rồi, vlxx chúng ta cũng không cần dừng xe lâu, để cho đồng chí yêu râu xanh lên xe đi, những
người khác thì không cần đi theo, nhiều người quá cũng không phải là chuyện tốt. anh đánh nhịp nói, đã là…