Thác loạn cùng các bé chân dài hàng ngọt lịm, thật sự là điên rồi, các anh lấy cái khăn tay trong túi lau rất lâu mà máu vẫn còn chảy. các bé điên rồi. các anh cao giọng mắng, tiếng
mắng này làm các bé từ bên tron chạy ra, sex loạn luân vừa lúc nhìn thấy miệng các anh vẫn còn đầy máu Chuyện này đây là thế nào. các bé giữ
chặt các bé lại hỏi. Đồ khốn khiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy . Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao . Ngươi cho rằng ngươi là
ai mà có thể cứu y . Y có quan hệ gì với ngươi, là cha ngươi hay…